Công cụ này giúp chuyển đổi tiếng Trung sang Wade-Giles, chúng tôi còn có tiếng Trung sang Chú âm và tiếng Trung sang bính âm. Bạn có thể nhập tiếng Trung vào hộp bên trái và xem kết quả bằng tiếng Wade-Giles. Công cụ còn có thể chuyển đổi bính âm Hán ngữ sang Wade-Giles và Wade-Giles sang bính âm. Wade-Giles là một trong những hệ thống Latinh hóa tiếng Trung sớm nhất dành cho người học tiếng Trung vào thế kỷ 19. Một số ví dụ về Wade-Giles vs. bính âm: Pei-ching vs. Beijing, Kuang Chou vs. Guangzhou, chungkuo vs. Zhongguo.

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.