Bạn có thể tìm bảng tuần hoàn tiếng Trung theo số nguyên tố, tên tiếng Anh hoặc ký hiệu (vd He cho Hêli). Bảng tuần hoàn tiếng Trung có sẵn bản tiếng Trung giản thể và phồn thể.

Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.