Tạo Bảng tập Viết Hán tự của bạn

`
Để đạt kết quả tối ưu, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng công cụ này trên máy tính để bàn, không phải trên thiết bị di động.
Số trang: 1/1
Vui lòng chờ trong khi chúng được tạo

Làm thế nào tạo bảng viết Hán tự định dạng PDF?

Công cụ này có thể được sử dụng để tạo ra bảng viết Hán tự định dạng PDF. Bạn nhập văn bản tiếng Hoa của mình và sau đó bạn có được bảng từ Hán tự tùy chỉnh PDF để thực hành Hán tự của mình. Các cài đặt tiêu chuẩn (cơ bản) hiển thị cách mà mọi thứ được sắp xếp. Cài đặt cơ bản kí tự được đặt để tự động mờ dần từ các nét đậm đến các nét gần như không thấy được trong trang giấy (trong cài đặt nâng cao, bạn sẽ nhìn thấy cài đặt này khi chế độ mờ dần được chọn). Cũng có bính âm trên kí tự trong bảng tập viết.

Đối với cài đặt nâng cao công cụ bảng từ Hán tự, bạn có thể chọn được kích thước khổ giấy, khổ giấy dọc hay khổ giấy ngang, kích cỡ dòng, bạn cũng có thể thêm vào tiêu đề của trang ví dụ như Bảng kí tự số 1 của tôi v.v. Cũng có tùy chọn để thay đổi phông chữ bảng từ Hán tự, thay đổi vị trí bính âm, thay đổi kích cỡ của kí tự. Hiển thị kí tự có nghĩa là bạn chỉ có thể nhìn thấy một kí tự riêng lẻ hoặc một từ cùng nhau. Ví dụ, một dòng 字 được theo sau bởi 字 bởi 字 hoặc một dòng 字帖 được theo sau bởi 字帖. Bạn có thể chọn độ đậm của kí tự để tạo ra tập viết tốt nhất cho bạn. Có nhiều kiểu kẻ ô Hán ngữ khác nhau, bạn có thể sử dụng hệ thống nâng cao tùy theo sở thích và thói quen. Bạn cũng có thể thay đổi khoảng cách giữa các dòng hoặc cột. Làm thế nào tạo bảng viết Hán tự định dạng PDF? (Youtube)

Công cụ này có thể được sử dụng để tạo ra bảng viết Hán tự định dạng PDF. Bạn nhập văn bản tiếng Hoa của mình và sau đó bạn có được bảng từ Hán tự tùy chỉnh PDF để thực hành Hán tự của mình. Các cài đặt tiêu chuẩn (cơ bản) hiển thị cách mà mọi thứ được sắp xếp. Cài đặt cơ bản kí tự được đặt để tự động mờ dần từ các nét đậm đến các nét gần như không thấy được trong trang giấy (trong cài đặt nâng cao, bạn sẽ nhìn thấy cài đặt này khi chế độ mờ dần được chọn). Cũng có bính âm trên kí tự trong bảng tập viết.

Đối với cài đặt nâng cao công cụ bảng từ Hán tự, bạn có thể chọn được kích thước khổ giấy, khổ giấy dọc hay khổ giấy ngang, kích cỡ dòng, bạn cũng có thể thêm vào tiêu đề của trang ví dụ như Bảng kí tự số 1 của tôi v.v. Cũng có tùy chọn để thay đổi phông chữ bảng từ Hán tự, thay đổi vị trí bính âm, thay đổi kích cỡ của kí tự. Hiển thị kí tự có nghĩa là bạn chỉ có thể nhìn thấy một kí tự riêng lẻ hoặc một từ cùng nhau. Ví dụ, một dòng 字 được theo sau bởi 字 bởi 字 hoặc một dòng 字帖 được theo sau bởi 字帖. Bạn có thể chọn độ đậm của kí tự để tạo ra tập viết tốt nhất cho bạn. Có nhiều kiểu kẻ ô Hán ngữ khác nhau, bạn có thể sử dụng hệ thống nâng cao tùy theo sở thích và thói quen. Bạn cũng có thể thay đổi khoảng cách giữa các dòng hoặc cột. Làm thế nào tạo bảng viết Hán tự định dạng PDF? (Youtube)

Other pages and resources

You may also be interested in: