Đọc to văn bản tiếng Trung

Công cụ học tiếng Quan Thoại này cho phép bạn nhập văn bản tiếng Trung và nghe phần phát âm. Nhập văn bản tiếng Trung (giản thể hay phồn thể) vào ô bên trái sau đó nhấn Phát; bạn sẽ nghe phần phát âm văn bản từ ô bên phải. Có thể nhập nguyên văn bản vào ô bên trái. Bạn có thể phát/dừng bất kỳ lúc nào. Ký tự đang được đọc sẽ được tô màu. Nếu ký tự không có trong cơ sở dữ liệu âm thanh của chúng tôi, nó sẽ được tô màu xanh biển. Đây là công cụ tiếng Trung đơn giản với giọng nữ Quan Thoại. Chúng tôi còn có ứng dụng này dành cho tiếng Quảng Đông

Công cụ học tiếng Quan Thoại này cho phép bạn nhập văn bản tiếng Trung và nghe phần phát âm. Nhập văn bản tiếng Trung (giản thể hay phồn thể) vào ô bên trái sau đó nhấn Phát; bạn sẽ nghe phần phát âm văn bản từ ô bên phải. Có thể nhập nguyên văn bản vào ô bên trái. Bạn có thể phát/dừng bất kỳ lúc nào. Ký tự đang được đọc sẽ được tô màu. Nếu ký tự không có trong cơ sở dữ liệu âm thanh của chúng tôi, nó sẽ được tô màu xanh biển. Đây là công cụ tiếng Trung đơn giản với giọng nữ Quan Thoại. Chúng tôi còn có ứng dụng này dành cho tiếng Quảng Đông

Other pages and resources

You may also be interested in: