Chuyển đổi chữ số Ả Rập/ Hán tự

Công cụ chữ số Trung Quốc sử dụng như thế nào?

Công cụ này được thiết kế để giúp bạn chuyển đổi các chữ số thông thường sang chữ số Trung Quốc. Chữ số Trung Quốc có thể rất khó để chúng ta theo dõi vì thế nên công cụ này làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Bạn có nhiều sự lựa chọn. Bạn có thể chuyển đổi chữ số Ả Rập (tức là 12423232) sang chữ số Trung Quốc, chữ số Ả Rập sang chữ số Trung Quốc nhưng bằng bính âm bên dưới và chữ số Trung Quốc (tức là 三万五千) sang chữ số Ả Rập. Bạn cũng có thể chuyển đổi chữ số thành chữ số Trung Quốc chính thức. Chữ số Trung Quốc chính thức được sử dụng trong ngân hàng và trên các tấm séc ở Trung Quốc.

Công cụ này được thiết kế để giúp bạn chuyển đổi các chữ số thông thường sang chữ số Trung Quốc. Chữ số Trung Quốc có thể rất khó để chúng ta theo dõi vì thế nên công cụ này làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Bạn có nhiều sự lựa chọn. Bạn có thể chuyển đổi chữ số Ả Rập (tức là 12423232) sang chữ số Trung Quốc, chữ số Ả Rập sang chữ số Trung Quốc nhưng bằng bính âm bên dưới và chữ số Trung Quốc (tức là 三万五千) sang chữ số Ả Rập. Bạn cũng có thể chuyển đổi chữ số thành chữ số Trung Quốc chính thức. Chữ số Trung Quốc chính thức được sử dụng trong ngân hàng và trên các tấm séc ở Trung Quốc.

Other pages and resources

You may also be interested in: