เครื่องมือตัวเลขภาษาจีนนี้ใช้อย่างไร

เครื่องมือนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณแปลงตัวเลขแบบทั่วไปเป็นตัวเลขภาษาจีน ตัวเลขภาษาจีนอาจเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเรา แต่เครื่องมือนี้ทำให้มันง่ายขึ้น คุณสามารถเลือกได้หลายตัวเลือกโดยคุณสามารถแปลงตัวเลขอารบิก (เช่น 12423232) เป็นตัวเลขภาษาจีน, เลขอารบิกเป็นตัวเลขภาษาจีนแบบมีพินอินข้างใต้ และแปลงตัวเลขภาษาจีน (เช่น 三万五千) เป็นตัวเลขอารบิก และคุณยังสามารแปลงตัวเลขเป็นตัวเลขภาษาจีนแบบทางการ ตัวเลขภาษาจีนแบบทางการใช้ในธนาคารหรือบนเช็คในประเทศจีน

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.