เครื่องมือตัวเลขภาษาจีนนี้ใช้อย่างไร
เครื่องมือนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณแปลงตัวเลขแบบทั่วไปเป็นตัวเลขภาษาจีน ตัวเลขภาษาจีนอาจเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเรา แต่เครื่องมือนี้ทำให้มันง่ายขึ้น คุณสามารถเลือกได้หลายตัวเลือกโดยคุณสามารถแปลงตัวเลขอารบิก (เช่น 12423232) เป็นตัวเลขภาษาจีน, เลขอารบิกเป็นตัวเลขภาษาจีนแบบมีพินอินข้างใต้ และแปลงตัวเลขภาษาจีน (เช่น 三万五千) เป็นตัวเลขอารบิก และคุณยังสามารแปลงตัวเลขเป็นตัวเลขภาษาจีนแบบทางการ ตัวเลขภาษาจีนแบบทางการใช้ในธนาคารหรือบนเช็คในประเทศจีน


ลำดับขีดแบบเคลื่อนไหวได้สำหรับอักษรภาษาจีน สร้างกระดาษเขียนสำหรับฝึกภาษาจีนของคุณเอง เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนลดภาษาจีน แปลงอักษรภาษาจีน(ฮั่นจื้อ)และพินอินเป็นฮันกึล ภาษาจีนพินอิน อักษรภาษาจีน(ฮั่นจื้อ)และพินอินเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบคาตากานะ คำเรียกคนในครอบครัวภาษาจีน รูปภาพลำดับขีดภาษาจีน เครื่องมือบอกว่าข้อความเป็นภาษาจีนแบบเต็มหรือแบบย่อ เครื่องมือนับอักษรภาษาจีน ปีนักษัตรจีน การแปลงตัวเลขอารบิก/อักษรภาษาจีน หาชื่อภาษาจีนของคุณ แปลงภาษาจีนตัวเต็ม/ภาษาจีนตัวย่อ สร้างรูปภาพจากข้อความ รูปภาพ 200 รูปล่าสุด แผ่นฝึกเขียนภาษาจีนที่สร้างแล้ว การแปลงภาษาจีนเป็นจู้อิน การแปลงยูนิโคด การแปลงพินอินแบบมีตัวเลขกำกับ/พินอินแบบมีโทนเสียงกำกับ เครื่องมือภาษากวางตุ้ง ตัวอักษรภาษาจีนเป็น Cyrillic เกี่ยวกับเครื่องมือแปลงภาษาจีน อ่านข้อความภาษาจีน การแปลง Wade Giles เปลี่ยนทิศทางข้อความภาษาจีน การแปลงซับไตเติลภาษาจีน ค้นหาธงเป็นภาษาจีนด้วยอิโมจิ การค้นหาคำตรงข้ามภาษาจีน การค้นภาษาจีน Chengyu

Copyright © 2012-2018 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us - All rights reserved.