เปลี่ยนสีภาษาจีนตามโทน

วิธีการเปลี่ยนสีข้อความภาษาจีนตามโทนเสียง

กรอกข้อความภาษาจีนจากนั้นข้อความจะถูกเปลี่ยนสีตามโทนเสียง สีของโทนจะเป็นไปตามนี้: สีแดง (เสียง 1) สีเหลือง (เสียง 2) สีเขียว (เสียง 3) สีน้ำเงิน (เสียง 4) และสีดำ (เสียงกลาง) สำหรับตัวอักษรที่มีมากกว่าหนึ่งเสียงหรือการออกเสียง เครื่องมืออาจจะแสดงสีที่ไม่ถูกต้อง

กรอกข้อความภาษาจีนจากนั้นข้อความจะถูกเปลี่ยนสีตามโทนเสียง สีของโทนจะเป็นไปตามนี้: สีแดง (เสียง 1) สีเหลือง (เสียง 2) สีเขียว (เสียง 3) สีน้ำเงิน (เสียง 4) และสีดำ (เสียงกลาง) สำหรับตัวอักษรที่มีมากกว่าหนึ่งเสียงหรือการออกเสียง เครื่องมืออาจจะแสดงสีที่ไม่ถูกต้อง

Other pages and resources

You may also be interested in: