ประโยคภาษาจีน สร้างช่องว่าง
วิธีการสร้างแบบฝึกหัดภาษาจีนที่พิมพ์ออกมาได้

นี่เป็นเครื่องมือสร้างแบบฝึกหัดที่มีช่องว่างให้ผู้เรียนภาษาจีนเติมคำตอบของพวกเขาลงไป คุณสามารถคลิกบนคำในข้อความจากนั้นคำนั้นจะไปอยู่ในวงเล็บที่มีช่องว่างอยู่ด้านหน้าเพื่อให้ผู้เรียนเขียนคำตอบลงไป ตัวอย่างในภาษาอังกฤษคือ I like playing the musical instrument ซึ่งจะกลายมาเป็น I like playing the ________(musical instrument) คุณสามารถเลือกฟอนต์และขนาดข้อความรวมถึงหัวข้อของแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดสำหรับเรียนภาษาจีนที่คุณสร้างขึ้นนั้นพร้อมให้พิมพ์ออกมาใช้งานได้เลย 

นี่เป็นเครื่องมือสร้างแบบฝึกหัดที่มีช่องว่างให้ผู้เรียนภาษาจีนเติมคำตอบของพวกเขาลงไป คุณสามารถคลิกบนคำในข้อความจากนั้นคำนั้นจะไปอยู่ในวงเล็บที่มีช่องว่างอยู่ด้านหน้าเพื่อให้ผู้เรียนเขียนคำตอบลงไป ตัวอย่างในภาษาอังกฤษคือ I like playing the musical instrument ซึ่งจะกลายมาเป็น I like playing the ________(musical instrument) คุณสามารถเลือกฟอนต์และขนาดข้อความรวมถึงหัวข้อของแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดสำหรับเรียนภาษาจีนที่คุณสร้างขึ้นนั้นพร้อมให้พิมพ์ออกมาใช้งานได้เลย 

Other pages and resources

You may also be interested in: