Jak stworzyć chińskie arkusze ćwiczeniowe do druku?

Jest to narzędzie do generowania kart ćwiczeń z pustymi polami dla uczniów języka chińskiego, tak aby mogli on sami wpisać swoje odpowiedzi. Kliknij na słowo w zdaniu, a następnie słowo to pojawi się w nawiasie z pustym polem przed nim. Angielskim przykładem może być: "I like playing the musical instrument", co potem staje się: "I like playing the ________(musical instrument)". Możesz wybrać czcionkę, rozmiar tekstu, a także tytuł dla arkusza. Karty ćwiczeniowe z językiem chińskim są gotowe do druku.

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.