Możesz szukać w chińskim układzie okresowym według liczby atomowej, nazwy elementu lub symbolu (np. He dla helu). Chiński układ okresowy jest dostępny w uproszczonym i tradycyjnym języku chińskim. To wyszukiwanie pozwoli Ci również zobaczyć kolejność skoków każdego symbolu w chińskim układzie okresowym.

Chiński układ okresowy jest zorganizowany według liczby atomowej, z pierwiastkami uporządkowanymi od lewej do prawej i od góry do dołu w rosnącej liczbie atomowej. Lantanowce i aktynowce są pokazane osobno na dole tabeli, podczas gdy pierwiastki transaktynowców są pokazane w osobnym rzędzie nad aktynowcami.

Chiński układ okresowy jest doskonałym źródłem informacji na temat pierwiastków chemicznych. Możesz użyć go do sprawdzenia symboli i nazw pierwiastków, jak również ich liczb atomowych i kategorii. Możesz również zobaczyć kolejność skoku każdego symbolu w tabeli.

Jest to świetny zasób dla studentów chemii i dla każdego, kto chce dowiedzieć się więcej o pierwiastkach, podczas nauki języka chińskiego. 

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.