Можете да търсите в китайската периодична таблица по атомен номер, име на елемент или символ (например He за хелий). Китайската периодична таблица е достъпна на опростен и традиционен китайски език. Това търсене ще ви позволи да видите и реда на ударите на всеки символ в китайската периодична таблица.

Китайската периодична таблица е организирана по атомен номер, като елементите са подредени от ляво на дясно и отгоре надолу по нарастващ атомен номер. Лантанидите и актинидите са показани отделно в долната част на таблицата, докато трансактинидните елементи са показани в отделен ред над актинидите.

Китайската периодична таблица е чудесен източник за намиране на информация за химичните елементи. Можете да я използвате, за да намерите символите и имената на елементите, както и техните атомни номера и категории. Можете също така да видите реда на ударите на всеки символ в таблицата.

Това е чудесен ресурс за учениците по химия и за всички, които искат да научат повече за елементите, докато изучават китайски език. 

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.