Въпреки че китайците използват арабски цифри (1, 2, 3 и т.н.), в някои среди те имат и свои собствени системи от цифри, базирани на китайски йероглифи, които се използват в различни среди. Например, официалните китайски цифри се използват в банките и върху чековете в Китай. Въпреки че това може да изглежда объркващо, този конвертор прави преобразуването на китайски цифри в арабски и обратно бързо и лесно!

Не е необходимо да въвеждате арабските цифри, когато пишете китайски числа. Можете просто да напишете числото изцяло, например: 35 000 става 三万五千. Това се разпределя по следния начин:   三 = 3 и 万 = x0,000 = 30,000 плюс 五千, което е 五 = 5 и 千 = x000 = 5000. Ако това ви се струва твърде сложно, не се страхувайте, защото този конвертор е тук, за да спаси положението!

С този конвертор можете да:

  • Конвертирате арабски числа (напр. 1234) в китайски числа (一千二百三十四)
  • Конвертиране на арабски цифри в китайски цифри с пинин под (yī  qiān  èr   bǎi  sān  shí  sì)
  • Конвертиране на китайски цифри (напр. 一千二百三十四) в арабски цифри (1234)
  • Конвертиране на арабски числа в официални китайски числа (壹仟贰佰叁拾肆)
  • Конвертиране на арабски числа в официален китайски с пинин под тях (yī  qiān  èr   bǎi  sān  shí  sì)

Това приложение е създадено, за да ви помогне да превръщате обикновени числа в китайски числа. Просто въведете всяко число от 1 - 99 999 и то ще бъде преведено на китайски език незабавно. 

Можете да използвате това приложение, за да си помогнете при ученето или когато'се опитвате да прочетете китайски цифри. С този конвертор ще можете да разбирате китайските числа за нула време!

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.