Как да създадете китайско търсене на думи за реда на ударите?

Този нов генератор на работни листове създава трудни "търсения на думи", които следват реда на ударите, използвани за писане на китайски йероглифи. Този нов инструмент може да създава различни търсения на думи в зависимост от нивото на трудност. Поради основното ниво на трудност и реда на щрихите е малко вероятно търсенето на думи по реда на щрихите да е подходящо за напълно начинаещи. 

За да започнете, въведете желаните йероглифи, последвани от интервал. След това изберете желания размер на мрежата. Можете да подредите китайските търсения на думи отгоре надолу, отляво надясно и по диагонал (нагоре и надолу). По този начин, ако йероглифът има 7 щрихи, той ще се появи в 7 квадрата. Можете също така да създадете отделен лист за отговори, който да подчертава отговорите в различни цветове.

Този ресурс превръща изучаването на китайски език в забавна игра! Той може да се използва и самостоятелно от учениците - те могат да отбелязват спечелените от тях отговори срещу листа за отговори. 

 

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.