Инструмент за превръщане на китайски в Катакана и Пинин в Катакана

С този конвертор можете да конвертирате китайски йероглифи или пинин в катакана. Катакана е по-ъгловата форма на кана (сричково писане), използвана в японския език. Катакана се използва предимно за научни думи или думи с чужд произход. 

В лявото поле поставете китайските йероглифи (опростен или традиционен китайски) и след това изберете как искате приложението да ги конвертира.

Първата опция е просто да се покаже Катакана.

Втората опция показва катакана с китайския тон.

Третата опция показва китайския йероглиф с катакана в скоби.

Четвъртата опция показва китайския йероглиф с катакана в скоби с номера на китайския тон.

Петата опция надолу показва китайския йероглиф с катакана под него.

Последната опция показва китайските йероглифи с катакана отдолу с тоналния знак.

Този тон може да се използва и за преобразуване на ханю пинин в катакана. Можете да изберете дали да конвертира китайския/пинин в Зенкаку, Ханкаку или Хирагана.

Пример с йероглифите 汉字 в Zenkaku ще бъде ハン ズー, докато в Hankaku ще бъде ハン ズー, а в Hiragana ще бъде はん ずー .

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.