เครื่องมือแปลงภาษาจีนเป็นคาตากานะและพินอินเป็นคาตากานะ

คุณสามารถแปลงอักษรภาษาจีนหรือพินอินเป็นคาตากานะด้วยเครื่องมือนี้ โดยใส่อักษรภาษาจีน(แบบย่อหรือแบบเต็ม)ลงไปในกล่องทางซ้าย จากนั้นเลือกว่าคุณต้องการให้เครื่องมือแปลงอย่างไร ตัวเลือกแรกคือการแสดงเพียงแค่อักษรคาตากานะ, ตัวเลือกที่สองจะแสดงอักษรคาตากานะและโทนเสียงภาษาจีน, ตัวเลือกที่สามแสดงอักษรภาษาจีนโดยมีคาตากานะในวงเล็บ ตัวเลือกที่สี่แสดงอักษรภาษาจีนโดยมีคาตากานะและหมายเลขกำกับโทนเสียงภาษาจีนในวงเล็บ ตัวเลือกที่ห้าแสดงอักษรภาษาจีนโดยมีคาตากานะอยู่ด้านล่าง และตัวเลือกสุดท้ายแสดงอักษรภาษาจีนโดยมีคาตากานะและเครื่องหมายโทนเสียงอยู่ด้านล่าง โทนเสียงเหล่านี้สามารถใช้ในการแปลงฮั่นหยู่พินอินเป็นคาตากานะ คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการแปลงภาษาจีน/พินอิน เป็นเซนกากุ, ฮันกากุ, หรือฮิรากานะ

Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.