ภาษาจีนพินอิน

เครื่องมือภาษาจีนเป็นพินอินนี้ใช้อย่างไร

เครื่องมือนี้แปลงตัวอักษรภาษาจีน(ฮั่นจื้อ) เป็นพินอิน ซึ่งเป็นการเขียนทับศัพท์ภาษาจีนด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้ในหมู่ผู้เรียนภาษาจีนส่วนใหญ่ ใส่อักษรภาษาจีนแบบย่อหรือแบบเต็มในกล่องทางด้านซ้าย, กดแปลง จากนั้นคุณจะได้พินอินของข้อความนั้น ตัวอย่างของเครื่องมือนี้คือการเปลี่ยน拼音 เป็น pīn yīn เครื่องมือแปลงภาษาจีนเป็นพินอินของเราเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมเนื่องจากคุณสามารถใส่ข้อความจำนวนมากได้ คุณสามารถใส่ข้อความภาษาจีนยาวนับร้อยบรรทัดและดูการเขียนทับศัพท์เป็นพินอินสำหรับข้อความนั้น เครื่องมือนี้มีตัวเลือกพินอินหลายตัวเลือก 1.พินอินแบบดั้งเดิมแบบมีโทนเสียง 2.พินอินแบบมีโทนเสียงเป็นตัวเลข 3.ตัวอักษรภาษาจีนแบบมีพินอินสำหรับแต่ละตัวอักษรในวงเล็บด้านหลัง 4.ตัวอักษรภาษาจีนแบบมีพินอินสำหรับแต่ละตัวอักษรแต่กำกับโทนเสียงด้วยตัวเลขแทนสัญลักษณ์ 5.ตัวอักษรภาษาจีนแบบมีพินอินข้างใต้แต่ละตัวอักษร 6.ตัวอักษรภาษาจีนแบบมีพินอินข้างใต้แต่ละตัวอักษรแต่กำกับโทนเสียงด้วยตัวเลขแทนสัญลักษณ์ เรามีเครื่องมือพินอินอื่นๆ เช่น เครื่องมือแปลง pin1 yin1 เป็น pīn yīn

เครื่องมือนี้แปลงตัวอักษรภาษาจีน(ฮั่นจื้อ) เป็นพินอิน ซึ่งเป็นการเขียนทับศัพท์ภาษาจีนด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้ในหมู่ผู้เรียนภาษาจีนส่วนใหญ่ ใส่อักษรภาษาจีนแบบย่อหรือแบบเต็มในกล่องทางด้านซ้าย, กดแปลง จากนั้นคุณจะได้พินอินของข้อความนั้น ตัวอย่างของเครื่องมือนี้คือการเปลี่ยน拼音 เป็น pīn yīn เครื่องมือแปลงภาษาจีนเป็นพินอินของเราเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมเนื่องจากคุณสามารถใส่ข้อความจำนวนมากได้ คุณสามารถใส่ข้อความภาษาจีนยาวนับร้อยบรรทัดและดูการเขียนทับศัพท์เป็นพินอินสำหรับข้อความนั้น เครื่องมือนี้มีตัวเลือกพินอินหลายตัวเลือก 1.พินอินแบบดั้งเดิมแบบมีโทนเสียง 2.พินอินแบบมีโทนเสียงเป็นตัวเลข 3.ตัวอักษรภาษาจีนแบบมีพินอินสำหรับแต่ละตัวอักษรในวงเล็บด้านหลัง 4.ตัวอักษรภาษาจีนแบบมีพินอินสำหรับแต่ละตัวอักษรแต่กำกับโทนเสียงด้วยตัวเลขแทนสัญลักษณ์ 5.ตัวอักษรภาษาจีนแบบมีพินอินข้างใต้แต่ละตัวอักษร 6.ตัวอักษรภาษาจีนแบบมีพินอินข้างใต้แต่ละตัวอักษรแต่กำกับโทนเสียงด้วยตัวเลขแทนสัญลักษณ์ เรามีเครื่องมือพินอินอื่นๆ เช่น เครื่องมือแปลง pin1 yin1 เป็น pīn yīn

Other pages and resources

You may also be interested in: