คุณสามารถใส่ข้อความที่คุณต้องการแปลงเป็นยูนิโคดหรือภาษาจีนในกล่องทางด้านซ้าย คุณสามารถใส่พินอินหรือภาษาจีนเพื่อแปลงเป็นยูนิโคด และคุณยังสามารถเลือกแปลงยูนิโคดเป็นภาษาจีนหรือพินอิน ยูนิโคดเป็นภาษาที่ใช้ออนไลน์เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความแสดงอย่างถูกต้องเมื่อไม่ได้ใช้ตัวอักษรโรมัน เลือกตัวเลือกบนเมนูและกด “แปลง”

Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.