สร้างรูปภาพจากข้อความ

 • Ya hei

 • Fang song

 • Hei ti

 • Kai ti

 • You yuan

 • Huawen xin wei

 • Cu huo yi fan ti

 • Man bu fan ti

 • Xing shu fan

 • Mini Fan Li Shu

 • Yuan bi shua fan ti

 • Bo qing jian ti

 • Dai yu jian ti

 • Ka tong ti

 • Biao zhun cao shu

ใส่ข้อความภาษาจีนของคุณด้านบนจากนั้นคุณสามารถเลือกตัวเลือกได้ เครื่องมือนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับการแบ่งปันข้อความภาษษจีนสำหรับผู้ที่ไม่ได้ติดตั้งภาษาจีนบนคอมพิวเตอร์ เครื่องมือภาษาจีนนี้มีตัวเลือกแบบพื้นฐานและขั้นสูง หากคุณต้องการดูตัวเลือกขั้นสูง เช่น การเปลี่ยนสีพื้นหลัง โปรดกดเลือกขั้นสูง

สำหรับตัวเลือกขั้นสูงในการสร้างข้อความภาษาจีน คุณสามารถเลือก:

 • ฟ้อนต์ภาษาจีนที่คุณต้องการใช้
 • ขนาดของฟ้อนต์ภาษษจีนที่ใช้ (ขนาดสูงสุด 72)
 • รูปภาพภาษาจีนที่ออกมา (แบบ PNG, JPEG หรือ BMP)
 • สีฟ้อนต์ - โปรดใส่สีแบบ hex ที่คุณต้องการ หรือคุณสามารถเลือกสีจากวงล้อเล็ก
 • สีพื้นหลัง -โปรดใส่สีแบบ hex ที่คุณต้องการ หรือคุณสามารถเลือกสีจากวงล้อเล็ก
 • เมื่อคุณสร้างรูปภาพของคุณ คุณสามารถบันทึก ดาวน์โหลด และแบ่งปันผ่าน Facebook และ Twitter
 • หากคุณต้องการหาชื่อภาษาจีนของคุณ คุณสามารถหาได้ด้วย เครื่องมือค้นหาชื่อภาษาจีนของเรา

ใส่ข้อความภาษาจีนของคุณด้านบนจากนั้นคุณสามารถเลือกตัวเลือกได้ เครื่องมือนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับการแบ่งปันข้อความภาษษจีนสำหรับผู้ที่ไม่ได้ติดตั้งภาษาจีนบนคอมพิวเตอร์ เครื่องมือภาษาจีนนี้มีตัวเลือกแบบพื้นฐานและขั้นสูง หากคุณต้องการดูตัวเลือกขั้นสูง เช่น การเปลี่ยนสีพื้นหลัง โปรดกดเลือกขั้นสูง

สำหรับตัวเลือกขั้นสูงในการสร้างข้อความภาษาจีน คุณสามารถเลือก:

 • ฟ้อนต์ภาษาจีนที่คุณต้องการใช้
 • ขนาดของฟ้อนต์ภาษษจีนที่ใช้ (ขนาดสูงสุด 72)
 • รูปภาพภาษาจีนที่ออกมา (แบบ PNG, JPEG หรือ BMP)
 • สีฟ้อนต์ - โปรดใส่สีแบบ hex ที่คุณต้องการ หรือคุณสามารถเลือกสีจากวงล้อเล็ก
 • สีพื้นหลัง -โปรดใส่สีแบบ hex ที่คุณต้องการ หรือคุณสามารถเลือกสีจากวงล้อเล็ก
 • เมื่อคุณสร้างรูปภาพของคุณ คุณสามารถบันทึก ดาวน์โหลด และแบ่งปันผ่าน Facebook และ Twitter
 • หากคุณต้องการหาชื่อภาษาจีนของคุณ คุณสามารถหาได้ด้วย เครื่องมือค้นหาชื่อภาษาจีนของเรา

Other pages and resources

You may also be interested in: