การค้นภาษาจีน Chengyu

วิธีการหาสุภาษิตจีน Chengyu

ใส่ตัวอักษรลงไปในกล่องค้นหาและกด "ค้นหา" หากคุณทราบว่าสุภาษิตของคุณเริ่มต้นหรือลงท้ายด้วยคำว่าอะไร คุณสามารถเลือกค้นหาแบบเฉพาะ เช่น ตัวอักษรตัวที่ 1 หรือตัวอักษรตัวที่ 4 เพื่อดูสุภาษิตจีนที่มีตัวอักษรเหล่านั้นในตำแหน่งเฉพาะ คุณสามารถดูสุภาษิตและคำอธิบายได้ทั้งในภาษาจีนแบบย่อและแบบดั้งเดิม หลังจากสร้างรายการสุภาษิตแล้ว หากคุณคลิกบนสุภาษิตคุณจะเห็นข้อมูลเพิ่มเติมและคำอธิบาย (เป็นภาษาจีน) ขณะนี้ยังไม่มีคำอธิบายสุภาษิตเป็นภาษาอังกฤษ คุณสามารถคลิกบนสุภาษิตเพื่อดูลำดับขีดการเขียนสุภาษิตนี้ได้ด้วย

ใส่ตัวอักษรลงไปในกล่องค้นหาและกด "ค้นหา" หากคุณทราบว่าสุภาษิตของคุณเริ่มต้นหรือลงท้ายด้วยคำว่าอะไร คุณสามารถเลือกค้นหาแบบเฉพาะ เช่น ตัวอักษรตัวที่ 1 หรือตัวอักษรตัวที่ 4 เพื่อดูสุภาษิตจีนที่มีตัวอักษรเหล่านั้นในตำแหน่งเฉพาะ คุณสามารถดูสุภาษิตและคำอธิบายได้ทั้งในภาษาจีนแบบย่อและแบบดั้งเดิม หลังจากสร้างรายการสุภาษิตแล้ว หากคุณคลิกบนสุภาษิตคุณจะเห็นข้อมูลเพิ่มเติมและคำอธิบาย (เป็นภาษาจีน) ขณะนี้ยังไม่มีคำอธิบายสุภาษิตเป็นภาษาอังกฤษ คุณสามารถคลิกบนสุภาษิตเพื่อดูลำดับขีดการเขียนสุภาษิตนี้ได้ด้วย

Other pages and resources

You may also be interested in: