วิธีการหาสุภาษิตจีน Chengyu

ใส่ตัวอักษรลงไปในกล่องค้นหาและกด "ค้นหา" หากคุณทราบว่าสุภาษิตของคุณเริ่มต้นหรือลงท้ายด้วยคำว่าอะไร คุณสามารถเลือกค้นหาแบบเฉพาะ เช่น ตัวอักษรตัวที่ 1 หรือตัวอักษรตัวที่ 4 เพื่อดูสุภาษิตจีนที่มีตัวอักษรเหล่านั้นในตำแหน่งเฉพาะ คุณสามารถดูสุภาษิตและคำอธิบายได้ทั้งในภาษาจีนแบบย่อและแบบดั้งเดิม หลังจากสร้างรายการสุภาษิตแล้ว หากคุณคลิกบนสุภาษิตคุณจะเห็นข้อมูลเพิ่มเติมและคำอธิบาย (เป็นภาษาจีน) ขณะนี้ยังไม่มีคำอธิบายสุภาษิตเป็นภาษาอังกฤษ คุณสามารถคลิกบนสุภาษิตเพื่อดูลำดับขีดการเขียนสุภาษิตนี้ได้ด้วย

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.