การแปลง Wade Giles


เครื่องมือนี้ใช้สำหรับแปลงภาษาจีนเป็น Wade-Giles และเรายังมีเครื่องมือแปลง ภาษาจีนเป็นจู้อิน และภาษาจีนเป็นพินอิน คุณสามารถใส่ข้อความภาษาจีนในกล่องด้านซ้ายและดูว่ามันเขียนอย่างไรในระบบ Wade-Giles และคุณสามารถแปลงฮั่นยฺหวี่พินอินเป็น Wade-Giles และ Wade-Giles เป็นพินอินได้ด้วย Wade-Gile เป็นหนึ่งในระบบการถอดเสียงภาษาจีนเป็นอักษรโรมันสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนที่เก่าแก่ที่สุดในศตวรรษที่ 19 ตัวอย่างของ Wade-Giles และพินอินคือ: Pei-ching vs. Beijing, Kuang Chou vs. Guangzhou, chungkuo vs. Zhongguo.

เครื่องมือนี้ใช้สำหรับแปลงภาษาจีนเป็น Wade-Giles และเรายังมีเครื่องมือแปลง ภาษาจีนเป็นจู้อิน และภาษาจีนเป็นพินอิน คุณสามารถใส่ข้อความภาษาจีนในกล่องด้านซ้ายและดูว่ามันเขียนอย่างไรในระบบ Wade-Giles และคุณสามารถแปลงฮั่นยฺหวี่พินอินเป็น Wade-Giles และ Wade-Giles เป็นพินอินได้ด้วย Wade-Gile เป็นหนึ่งในระบบการถอดเสียงภาษาจีนเป็นอักษรโรมันสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนที่เก่าแก่ที่สุดในศตวรรษที่ 19 ตัวอย่างของ Wade-Giles และพินอินคือ: Pei-ching vs. Beijing, Kuang Chou vs. Guangzhou, chungkuo vs. Zhongguo.

Other pages and resources

You may also be interested in: