การแปลงภาษาจีนเป็นจู้อิน


เครื่องมือนี้ใช้สำหรับการแปลงภาษาจีนเป็นจู้อิน โดยใส่ภาษาจีนในกล่องด้านซ้ายจากนั้นคุณสามารถเปลี่ยนเป็นจู้อิน (ระบบสัทศาสตร์ที่ใช้ในไต้หวัน) และคุณยังสามารถใช้เครื่องมือนี้แปลงจู้อินเป็นพินอิน เครื่องมือนี้สามารถอ่านได้ท้ังภาษาจีนแบบเต็มและแบบย่อ

เครื่องมือนี้ใช้สำหรับการแปลงภาษาจีนเป็นจู้อิน โดยใส่ภาษาจีนในกล่องด้านซ้ายจากนั้นคุณสามารถเปลี่ยนเป็นจู้อิน (ระบบสัทศาสตร์ที่ใช้ในไต้หวัน) และคุณยังสามารถใช้เครื่องมือนี้แปลงจู้อินเป็นพินอิน เครื่องมือนี้สามารถอ่านได้ท้ังภาษาจีนแบบเต็มและแบบย่อ

Other pages and resources

You may also be interested in: