เครื่องมือนี้ใช้สำหรับการแปลงภาษาจีนเป็นจู้อิน โดยใส่ภาษาจีนในกล่องด้านซ้ายจากนั้นคุณสามารถเปลี่ยนเป็นจู้อิน (ระบบสัทศาสตร์ที่ใช้ในไต้หวัน) และคุณยังสามารถใช้เครื่องมือนี้แปลงจู้อินเป็นพินอิน เครื่องมือนี้สามารถอ่านได้ท้ังภาษาจีนแบบเต็มและแบบย่อ

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.