Alat ini digunakan untuk menukar bahasa Cina kepada zhuyin, kami juga mempunyai Cina ke pinyin and Cina ke Wade-Giles.Anda meletakkan bahasa Cina di dalam kotak sebelah kiri dan kemudian anda boleh menukarnya menjadi Zhuyin (sistem fonetik yang digunakan di Taiwan). Anda juga boleh menukar Zhuyin kepada pinyin menggunakan alat ini. Alat ini menerima Cina tradisional dan Cina ringkas. Zhuyin juga dipanggil Bomofo.

Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.