Penukaran Teks TXT Bahasa Cina

Chosen File:

Muat naik fail TXT anda dan ia akan menukarnya daripada mudah kepada Cina tradisional atau Cina tradisional kepada Cina mudah. Kemudian anda hanya salin dan tampal semula ke dalam fail txt anda untuk disimpan. Anda juga boleh memuat naik fail sari kata (SRT) di sini.

Muat naik fail TXT anda dan ia akan menukarnya daripada mudah kepada Cina tradisional atau Cina tradisional kepada Cina mudah. Kemudian anda hanya salin dan tampal semula ke dalam fail txt anda untuk disimpan. Anda juga boleh memuat naik fail sari kata (SRT) di sini.

Other pages and resources