Bahasa Cina ke Unikod


Bagaimana untuk menukar teks Cina ke Unicode?

Dalam kotak sebelah kiri anda boleh memasukkan teks yang anda ingin tukar kepada Unicode atau Cina. Anda boleh memasukkan sama ada pinyin atau bahasa Cina untuk bertukar menjadi Unicode. Sebagai alternatif anda boleh menukar Unicode kepada sama ada bahasa Cina atau pinyin. Unicode digunakan dalam talian untuk memastikan teks dipaparkan dengan betul apabila bukan huruf Roman standard. Pilih pilihan pada menu dan tekan "Tukar"

Dalam kotak sebelah kiri anda boleh memasukkan teks yang anda ingin tukar kepada Unicode atau Cina. Anda boleh memasukkan sama ada pinyin atau bahasa Cina untuk bertukar menjadi Unicode. Sebagai alternatif anda boleh menukar Unicode kepada sama ada bahasa Cina atau pinyin. Unicode digunakan dalam talian untuk memastikan teks dipaparkan dengan betul apabila bukan huruf Roman standard. Pilih pilihan pada menu dan tekan "Tukar"

Other pages and resources

You may also be interested in: