Anda boleh menggunakan alat ini untuk menukar orientasi teks bahasa Cina.

Dengan alat ini anda boleh mengeksport sebagai teks, imej atau PDF. Anda juga boleh menukar teks dari kiri ke kanan ke: 1. kanan ke kiri 2. Atas ke bawah (kiri ke kanan) 3. Atas ke bawah (kanan ke kiri)

Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.