Penukaran nombor Bahasa Arab/Aksara Bahasa Cina

Bagaimana untuk menggunakan alat nombor Cina ini?

Alat ini direka untuk membantu anda menukar nombor biasa kepada nombor Cina. Nombor Cina boleh menjadi sangat sukar untuk kita ikuti jadi alat ini memudahkannya. Anda mempunyai beberapa pilihan. Anda boleh menukar nombor arab (iaitu 12423232) kepada nombor Cina, nombor arab kepada nombor Cina tetapi dengan pinyin di bawah dan nombor Cina (iaitu 三万五千) kepada nombor arab. Anda juga boleh menukar nombor kepada nombor Cina rasmi. Nombor rasmi Cina digunakan di bank dan pada cek di China.

Alat ini direka untuk membantu anda menukar nombor biasa kepada nombor Cina. Nombor Cina boleh menjadi sangat sukar untuk kita ikuti jadi alat ini memudahkannya. Anda mempunyai beberapa pilihan. Anda boleh menukar nombor arab (iaitu 12423232) kepada nombor Cina, nombor arab kepada nombor Cina tetapi dengan pinyin di bawah dan nombor Cina (iaitu 三万五千) kepada nombor arab. Anda juga boleh menukar nombor kepada nombor Cina rasmi. Nombor rasmi Cina digunakan di bank dan pada cek di China.

Other pages and resources

You may also be interested in: