Bagaimana untuk mencipta lembaran kerja Cina yang boleh dicetak?

Ini ialah alat untuk membuat lembaran kerja dengan ruang untuk pelajar Cina meletakkan jawapan mereka sendiri. Anda klik pada perkataan dalam sekeping teks dan kemudian perkataan itu diletakkan dalam kurungan dengan ruang sebelum pelajar menulis jawapan mereka. Contoh bahasa Inggeris mungkin: Saya suka bermain alat muzik yang menjadi Saya suka bermain ________(alat muzik). Anda boleh memilih fon dan saiz teks serta tajuk untuk lembaran kerja. Lembaran kerja pembelajaran bahasa Cina yang dibuat sedia untuk dicetak.

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.