Penukaran Pinyin dengan nombor/Pinyin dengan nada

Bagaimana untuk menggunakan alat belajar bahasa Cina ini?

Alat ini menukar pinyin daripada han4 zi4 kepada hàn zì dan daripada hàn zì kepada han4 zi4. Dalam kotak sebelah kiri anda masukkan pinyin yang ingin anda ubah dan kemudian anda pilih daripada pilihan di bahagian bawah.

Alat ini menukar pinyin daripada han4 zi4 kepada hàn zì dan daripada hàn zì kepada han4 zi4. Dalam kotak sebelah kiri anda masukkan pinyin yang ingin anda ubah dan kemudian anda pilih daripada pilihan di bahagian bawah.

Other pages and resources

You may also be interested in: