Chuyển đổi Bính âm chữ số/Bính âm thanh điệu

Công cụ học tiếng Hoa này sử dụng như thế nào?

Công cụ này chuyển đổi bính âm từ han4 zi4 sang hàn zì và từ hàn zì sang han4 zi4. Trong khung bên trái, bạn nhập bính âm mà bạn muốn đổi và sau đó bạn hãy lựa chọn các tùy chọn ở phía dưới.

Công cụ này chuyển đổi bính âm từ han4 zi4 sang hàn zì và từ hàn zì sang han4 zi4. Trong khung bên trái, bạn nhập bính âm mà bạn muốn đổi và sau đó bạn hãy lựa chọn các tùy chọn ở phía dưới.

Other pages and resources

You may also be interested in: