Trình tạo Bảng Bingo Số bất kỳ tiếng Trung

Hướng dẫn Tạo bảng bingo số bất kỳ tiếng Trung từ một khoảng số

Tạo bảng bingo từ mỗi khoảng số chẳng hạn các số trong khoảng từ 1 đến 100 hay thậm chí từ 10000 đến 1 triệu! Bạn chọn kích thước bảng: 9, 16 hoặc 25 số. Các số bất kỳ sẽ xuất hiện dưới dạng số đếm tiếng Hoa trong bảng bingo. Vị trí các số sẽ bất kỳ, tức là cùng một số sẽ có trong tất cả các bảng nhưng ở vị trí khác nhau. Cũng có tùy chọn in bảng đáp án cũng như số bảng không kèm đáp án theo ý bạn. Bảng đáp án sẽ có số ký tự và số đếm dạng chữ tiếng Trung trong ngoặc. Đây là cách tuyệt cú mèo để kiểm tra kiến thức về số đếm dạng chữ tiếng Hoa. Việc in ra cũng rất dễ dàng. Nếu muốn các số cụ thể, bạn có thể dùng công cụ này.

Tạo bảng bingo từ mỗi khoảng số chẳng hạn các số trong khoảng từ 1 đến 100 hay thậm chí từ 10000 đến 1 triệu! Bạn chọn kích thước bảng: 9, 16 hoặc 25 số. Các số bất kỳ sẽ xuất hiện dưới dạng số đếm tiếng Hoa trong bảng bingo. Vị trí các số sẽ bất kỳ, tức là cùng một số sẽ có trong tất cả các bảng nhưng ở vị trí khác nhau. Cũng có tùy chọn in bảng đáp án cũng như số bảng không kèm đáp án theo ý bạn. Bảng đáp án sẽ có số ký tự và số đếm dạng chữ tiếng Trung trong ngoặc. Đây là cách tuyệt cú mèo để kiểm tra kiến thức về số đếm dạng chữ tiếng Hoa. Việc in ra cũng rất dễ dàng. Nếu muốn các số cụ thể, bạn có thể dùng công cụ này.

Other pages and resources

You may also be interested in: