Muốn tìm quốc gia hay cờ bằng tiếng Trung? Dán emoji vào chúng tôi sẽ cho bạn biết tiếng Trung và bính ấm của lá cờ đó. Có thể xem bằng tiếng Trung giản thể và phồn thể.

Dán vào:

🇫🇷 🇪🇸 🇮🇹

và bạn sẽ biết xuất xứ của chúng.

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.