Chuyển tiếng Hoa sang Chú âm


Công cụ này được sử dụng để chuyển đổi từ tiếng Hoa sang chú âm. Bạn nhập tiếng Hoa vào khung bên trái và sau đó bạn có thể chuyển nó thành Chú âm (hệ thống ngữ âm được sử dụng ở Đài Loan). Bạn cũng có thể chuyển đổi từ Chú âm sang bính âm bằng công cụ này. Công cụ này chấp nhận hán tự phồn thể và Hán tự giản thể.

Công cụ này được sử dụng để chuyển đổi từ tiếng Hoa sang chú âm. Bạn nhập tiếng Hoa vào khung bên trái và sau đó bạn có thể chuyển nó thành Chú âm (hệ thống ngữ âm được sử dụng ở Đài Loan). Bạn cũng có thể chuyển đổi từ Chú âm sang bính âm bằng công cụ này. Công cụ này chấp nhận hán tự phồn thể và Hán tự giản thể.

Other pages and resources

You may also be interested in: