Làm thế nào để sử dụng công cụ Hán tự giản thể - phồn thể này?

Công cụ tiếng Hoa này được dùng để chuyển đổi Hán tự từ phồn thể sang giản thể hoặc từ giản thể sang phồn thể. Công cụ có thể chuyển đổi văn bản Hán tự dài trong một lần và giữ nguyên khoảng cách ban đầu. Nếu bạn muốn làm cho khung to hơn, vui lòng kéo ra ở góc khung. Thông thường, Hán tự giản thể được dùng ở (Cộng hòa Nhân dân) Trung Hoa, còn Hán tự phồn thể được dùng ở những cộng đồng người Hoa ở nước ngoài, Đài Loan và Hồng Kông.

Hướng dẫn từng bước để sử dụng công cụ này:

1. Nhập văn bản gốc tiếng Hoa vào khung bên trái.

2. Chọn dạng Hán tự giản thể hoặc phồn thể theo ý muốn và sau đó nhấp chọn "Chuyển đổi".

Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.