Hướng dẫn cách xáo vị trí các câu tiếng Trung

Công cụ này thay đổi thứ tự các câu tiếng Trung để học viên tìm thứ tự từ đúng. Nhập văn bản muốn sử dụng, chọn phông và cỡ chữ. Nếu muốn bạn có thể đặt tiêu đề bài tập. Bạn cũng có thể bỏ dấu phẩy và ngoặc kép ban đầu để tăng độ khó. Có thể in các bài tập học tiếng Trung này ra giấy dễ dàng; có tùy chọn in kèm đáp án cũng như chọn số trang không kèm và kèm đáp án.

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.