Tạo bức liễn chúc mừng năm mới tiếng Trung

Văn bản từ trên xuống dưới
Văn bản từ trái sang phải / từ phải sang trái
Văn bản từ trên xuống dưới

Hướng dẫn tạo bức liễn mừng năm mới tiếng Trung

春联 (chūn​lián) hay bức liễn mừng năm mới là vật phẩm đặc biệt mà người Trung Quốc hay treo trong nhà dịp Tết Nguyên Đán. Chúng thường được vẽ tay trên giấy đỏ. Với công cụ này bạn có thể tạo bức liễn của riêng mình! Có 3 bức liễn, một loại theo chiều dọc bên trái, một loại theo chiều ngang ở giữa và một loại theo chiều dọc bên phải. Điền văn bản vào từng loại, chọn xem bạn muốn đọc từ trái sang phải hay phải sang trái rồi tạo. Bạn có thể tạo một ảnh duy nhất hay 3 ảnh riêng lẻ để chia sẻ trên Facebook, Twitter,v.v.

春联 (chūn​lián) hay bức liễn mừng năm mới là vật phẩm đặc biệt mà người Trung Quốc hay treo trong nhà dịp Tết Nguyên Đán. Chúng thường được vẽ tay trên giấy đỏ. Với công cụ này bạn có thể tạo bức liễn của riêng mình! Có 3 bức liễn, một loại theo chiều dọc bên trái, một loại theo chiều ngang ở giữa và một loại theo chiều dọc bên phải. Điền văn bản vào từng loại, chọn xem bạn muốn đọc từ trái sang phải hay phải sang trái rồi tạo. Bạn có thể tạo một ảnh duy nhất hay 3 ảnh riêng lẻ để chia sẻ trên Facebook, Twitter,v.v.

Other pages and resources

You may also be interested in: