Chosen File:

Tải lên tệp TXT của bạn và công cụ này sẽ chuyển nó từ tiếng Trung giản thể sang phồn thể và ngược lại. Sau đó bạn chỉ cần copy và dán kết quả vào lại tệp txt để lưu. Bạn cũng có thể làm tương tự với các tệp phụ đề (SRT) ở đây.

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.