Chosen File:

Chuyển đổi các tập tin phụ đề (SRT) từ tiếng Trung giản thể sang phồn thể và ngược lại. Chỉ cần tải lên tệp của bạn và copy kết quả bên dưới vào tệp .SRT. Bạn cũng có thể làm tương tự với các tệp văn bản (TXT) ở đây.

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.