Tạo ảnh từ dòng văn bản

 • Ya hei

 • Fang song

 • Hei ti

 • Kai ti

 • You yuan

 • Huawen xin wei

 • Cu huo yi fan ti

 • Man bu fan ti

 • Xing shu fan

 • Mini Fan Li Shu

 • Yuan bi shua fan ti

 • Bo qing jian ti

 • Dai yu jian ti

 • Ka tong ti

 • Biao zhun cao shu

Nhập văn bản tiếng Hoa của bạn ở phía trên và sau đó bạn sẽ có những tùy chọn. Công cụ này được thiết kế để chia sẻ văn bản tiếng Hoa với những người không được cài đặt tiếng Hoa trên máy tính của họ. Công cụ tiếng Hoa này có những tùy chọn cơ bản và nâng cao. Nếu bạn muốn xem những tùy chọn nâng cao như thay đổi màu sắc phông nền, bạn chỉ cần nhấp chọn tùy chọn nâng cao.

Đối với những tùy chọn nâng cao để tạo văn bản tiếng Hoa, bạn có thể chọn:

 • Kiểu chữ Hán tự mà bạn muốn sử dụng
 • Cỡ chữ của Hán tự mà bạn muốn sử dụng (cao nhất là cỡ 72)
 • Hình ảnh Hán tự đầu ra (PNG, JPEG hoặc BMP)
 • Màu phông chữ – Vui lòng nhập màu trong hệ lục phân mà bạn muốn hoặc bạn có thể chọn màu trên vòng tròn màu.
 • Màu phông nền –Vui lòng nhập màu trong hệ lục phân mà bạn muốn hoặc bạn có thể chọn màu trên vòng tròn màu.
 • Khi tạo ảnh xong, bạn có thể lưu lại, tải xuống và chia sẻ trên Facebook và Twitter.
 • Nếu muốn tìm tên tiếng Hoa của mình, bạn có thể tìm bằng Công cụ tìm tên tiếng Hoa của bạn.

Nhập văn bản tiếng Hoa của bạn ở phía trên và sau đó bạn sẽ có những tùy chọn. Công cụ này được thiết kế để chia sẻ văn bản tiếng Hoa với những người không được cài đặt tiếng Hoa trên máy tính của họ. Công cụ tiếng Hoa này có những tùy chọn cơ bản và nâng cao. Nếu bạn muốn xem những tùy chọn nâng cao như thay đổi màu sắc phông nền, bạn chỉ cần nhấp chọn tùy chọn nâng cao.

Đối với những tùy chọn nâng cao để tạo văn bản tiếng Hoa, bạn có thể chọn:

 • Kiểu chữ Hán tự mà bạn muốn sử dụng
 • Cỡ chữ của Hán tự mà bạn muốn sử dụng (cao nhất là cỡ 72)
 • Hình ảnh Hán tự đầu ra (PNG, JPEG hoặc BMP)
 • Màu phông chữ – Vui lòng nhập màu trong hệ lục phân mà bạn muốn hoặc bạn có thể chọn màu trên vòng tròn màu.
 • Màu phông nền –Vui lòng nhập màu trong hệ lục phân mà bạn muốn hoặc bạn có thể chọn màu trên vòng tròn màu.
 • Khi tạo ảnh xong, bạn có thể lưu lại, tải xuống và chia sẻ trên Facebook và Twitter.
 • Nếu muốn tìm tên tiếng Hoa của mình, bạn có thể tìm bằng Công cụ tìm tên tiếng Hoa của bạn.

Other pages and resources

You may also be interested in: