Tiếng Trung Dạng La Tinh

Làm thế nào để sử dụng công cụ chuyển Hán tự sang bính âm này

Công cụ này chuyển đổi Hán tự (Hán ngữ) thành bính âm – phiên âm tiếng Hoa được dùng bởi phần lớn học viên. Nhập văn bản Hán tự giản thể hoặc phồn thể vào khung bên trái, nhấp chọn chuyển đổi và bạn sẽ nhận được bính âm tương đương. Một ví dụ về cách vận hành của công cụ: chuyển đổi 拼音 thành pīn yīn. Một điều tuyệt vời về công cụ chuyển đổi Hán tự sang bính âm là lượng văn bản mà bạn có thể nhập vào. Bạn có thể nhập hàng trăm dòng văn bản tiếng Hoa và nhận được phiên âm bính âm cho đoạn văn bản đó. Công cụ này có nhiều tùy chọn bính âm. 1. Bính âm gốc với thanh điệu. 2. Bính âm với thanh điệu bằng số. 3. Hán tự với bính âm kèm theo trong ngoặc phía sau cho mỗi kí tự. 4. Hán tự với bính âm kèm theo ở dạng số (không phải dạng thanh điệu như trên). 5. Hán tự với bính âm kèm theo bên dưới kí tự. 6. Hán tự với bính âm kèm theo bên dưới kí tự ở dạng số và không phải thanh điệu. Chúng tôi còn có các công cụ bính âm khác, như là công cụ chuyển đổi pin1 yin1 thành pīn yīn.

Công cụ này chuyển đổi Hán tự (Hán ngữ) thành bính âm – phiên âm tiếng Hoa được dùng bởi phần lớn học viên. Nhập văn bản Hán tự giản thể hoặc phồn thể vào khung bên trái, nhấp chọn chuyển đổi và bạn sẽ nhận được bính âm tương đương. Một ví dụ về cách vận hành của công cụ: chuyển đổi 拼音 thành pīn yīn. Một điều tuyệt vời về công cụ chuyển đổi Hán tự sang bính âm là lượng văn bản mà bạn có thể nhập vào. Bạn có thể nhập hàng trăm dòng văn bản tiếng Hoa và nhận được phiên âm bính âm cho đoạn văn bản đó. Công cụ này có nhiều tùy chọn bính âm. 1. Bính âm gốc với thanh điệu. 2. Bính âm với thanh điệu bằng số. 3. Hán tự với bính âm kèm theo trong ngoặc phía sau cho mỗi kí tự. 4. Hán tự với bính âm kèm theo ở dạng số (không phải dạng thanh điệu như trên). 5. Hán tự với bính âm kèm theo bên dưới kí tự. 6. Hán tự với bính âm kèm theo bên dưới kí tự ở dạng số và không phải thanh điệu. Chúng tôi còn có các công cụ bính âm khác, như là công cụ chuyển đổi pin1 yin1 thành pīn yīn.

Other pages and resources

You may also be interested in: