Jak używać narzędzie do konwersji chińskiego na pinyin

To narzędzie konwertuje chiński na pinyin, posiadamy również konwertery chińskiego na Zhuyin oraz chińskiego na Wade-Giles.

Wprowadź chiński tekst, który chcesz przekonwertować, w polu po lewej ztronie, a następnie kliknij "konwertuj". Tekst ten zostanie wyświetlony jako pinyin. Jeśli chcesz, żeby tekst pokazał się w innym formacie niż w standardowym pīn yīn, możesz wybrać inne ustawienia. Możliwe opcje to: pinyin z tekstem i numerem tonu zaraz po nim, chińskie znaki z oryginalnym pinyin w nawiasie, chińskie znaki z pinyin z tekstem i numerem tonu w nawiasie, chiński z pinyin poniżej oraz chiński z tekstem oraz numerem tonu poniżej.

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.