Jak przekształcić liczby słowne na liczby chińskie

To narzędzie przekształca angielskie liczby napisane słownie (np. forty five million six thousand one hundred and twenty two w 四千五百万六千一百二十二) i konwertuje chińskie liczby na angielskie liczby napisane słownie. Jeśli wybierzesz opcję "bez i", liczba 四千五百万六千一百二十二 wyświetli ci "forty five million six thousand one hundred twenty two". Jeśli wybierzesz "Pokaż i", zostanie wyświetlone "forty five million six thousand one hundred and twenty two". To narzędzie konwertujące chińskie liczby na angielskie liczby działa z dużymi liczbami, nawet miliardami! 

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.