Hur du omvandlar ordnummer till kinesiska nummer

Med den här resursen kan du omvandla engelska ordnummer till kinesiska siffror. Till exempel fyrtiofem miljoner sex tusen etthundratjugotvå blir 四千五百万六千一百二十二. Du kan också använda det här verktyget tvärtom för att omvandla kinesiska tal till engelska ordnummer.

När du omvandlar kinesiska tal till engelska ordnummer finns det två alternativ.

Om du väljer "utan och" ger 四千五百万六千一百二十二 dig fyrtiofem miljoner sex tusen ett hundra tjugotvå.

Om du väljer "Show and" får du fyrtiofem miljoner sex tusen etthundratjugotvå.

Den här appen för kinesiska till engelska tal fungerar för stora tal upp till miljarder!

Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.