Hoe verander je woordnummers in Chinese nummers

Met dit hulpmiddel kunt u Engelse woordgetallen omzetten in Chinese getallen. Bijvoorbeeld vijfenveertig miljoen zesduizend honderdtweeëntwintig wordt 四千五百万六千一百二十二. U kunt dit hulpmiddel ook andersom gebruiken om Chinese getallen om te zetten in Engelse woordgetallen.

Bij het omzetten van Chinese getallen in Engelse woordgetallen zijn er twee opties.

Als je "zonder en" selecteert, dan geeft 四千五百万六千一百二十二 je vijfenveertig miljoen zesduizend honderdtweeëntwintig.

Als je "Show and" selecteert, krijg je vijfenveertig miljoen zesduizend honderdtweeëntwintig te zien.

Deze Chinees naar Engels getallen app werkt voor grote getallen tot miljarden!

Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.