Chinees in Hangul Tool

Met deze omvormer kunt u Chinese karakters of pinyin omzetten naar Hangul. Hangul is het schrijfsysteem van de Koreaanse taal. Hangul bestaat uit 14 medeklinkers en 10 klinkers, waardoor het een alfabet is met in totaal 24 letters. Het is het officiële schrijfsysteem in Zuid-Korea en Noord-Korea (waar het bekend staat als Chosŏn muntcha), en het wordt gebruikt door Koreanen in diaspora over de hele wereld.

In het linkervakje zet je de Chinese karakters (vereenvoudigd of traditioneel Chinees) en vervolgens kies je hoe je wilt dat de app ze omzet.

De eerste optie is om alleen de Hangul weer te geven.

De tweede optie toont het Hangul met de Chinese toon.

De derde optie geeft het Chinese karakter weer met de Hangul tussen haakjes.

De vierde optie toont het Chinese karakter met de Hangul tussen haakjes met het Chinese toonnummer.

De vijfde optie naar beneden toont het Chinese karakter met de Hangul eronder

De zesde optie toont het Chinese karakter met de Hangul eronder met het toonnummer.

Deze toon kan ook gebruikt worden om hanyu pinyin om te zetten naar Hangul. Een voorbeeld is met de karakters 汉字 in Hangul dit zou zijn 한 쯔

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.