แปลงอักษรภาษาจีน(ฮั่นจื้อ)และพินอินเป็นฮันกึล

เครื่องมือแปลงภาษาจีนเป็นฮันกึล

คุณสามารถแปลงอักษรภาษาจีนหรือพินอินเป็นฮันกึลด้วยเครื่องมือนี้ โดยใส่อักษรภาษาจีน(แบบย่อหรือแบบเต็ม)ลงไปในกล่องทางซ้าย จากนั้นเลือกว่าคุณต้องการให้เครื่องมือแปลงอย่างไร ตัวเลือกแรกคือการแสดงเพียงแค่อักษฮันกึล ตัวเลือกที่สองจะแสดงอักษรฮันกึลและโทนเสียงภาษาจีน, ตัวเลือกที่สามแสดงอักษรภาษาจีนโดยมีฮันกึลในวงเล็บ ตัวเลือกที่สี่แสดงอักษรภาษาจีนโดยมีฮันกึลและหมายเลขกำกับโทนเสียงภาษาจีนในวงเล็บ ตัวเลือกที่ห้าแสดงอักษรภาษาจีนโดยมีฮันกึลอยู่ด้านล่าง และตัวเลือกสุดท้ายแสดงอักษรภาษาจีนโดยมีฮันกึลและเครื่องหมายโทนเสียงอยู่ด้านล่าง โทนเสียงเหล่านี้สามารถใช้ในการแปลงฮั่นหยู่พินอินเป็นฮันกึล

คุณสามารถแปลงอักษรภาษาจีนหรือพินอินเป็นฮันกึลด้วยเครื่องมือนี้ โดยใส่อักษรภาษาจีน(แบบย่อหรือแบบเต็ม)ลงไปในกล่องทางซ้าย จากนั้นเลือกว่าคุณต้องการให้เครื่องมือแปลงอย่างไร ตัวเลือกแรกคือการแสดงเพียงแค่อักษฮันกึล ตัวเลือกที่สองจะแสดงอักษรฮันกึลและโทนเสียงภาษาจีน, ตัวเลือกที่สามแสดงอักษรภาษาจีนโดยมีฮันกึลในวงเล็บ ตัวเลือกที่สี่แสดงอักษรภาษาจีนโดยมีฮันกึลและหมายเลขกำกับโทนเสียงภาษาจีนในวงเล็บ ตัวเลือกที่ห้าแสดงอักษรภาษาจีนโดยมีฮันกึลอยู่ด้านล่าง และตัวเลือกสุดท้ายแสดงอักษรภาษาจีนโดยมีฮันกึลและเครื่องหมายโทนเสียงอยู่ด้านล่าง โทนเสียงเหล่านี้สามารถใช้ในการแปลงฮั่นหยู่พินอินเป็นฮันกึล

Other pages and resources

You may also be interested in: