หมายเลขหน้า: 1/1
จะสร้างกระดาษฝึกเขียนภาษาจีนในรูปแบบ PDF อย่างไร?
เครื่องมือนี้สามารถใช้ในการสร้างกระดาษฝึกเขียนภาษาจีนในรูปแบบ PDF คุณสามารถใส่ข้อความภาษาจีนที่คุณต้องการจากนั้นคุณจะได้รับแผ่นกระดาษฝึกเขียนภาษาจีนแบบ PDF ตามความต้องการเพื่อฝึกเขียนตัวอักษรภาษาจีน การตั้งค่าแบบมาตรฐาน(พื้นฐาน) จะแสดงว่ากระดาษฝึกเขียนนี้เป็นอย่างไร การตั้งค่าพื้นฐานมีการตั้งค่าให้จางลงโดยอัตโนมัติ โดยจะเริ่มตั้งแต่เข้มไปจนเกือบมองไม่เห็น (ในการตั้งค่าแบบขั้นสูง คุณจะเห็นว่าตัวเลือกนี้คือ ค่อยๆจาง) และบนกระดาษฝึกเขียนนี้ยังมีตัวพินอินแสดงอยู่เหนือตัวอักษร

สำหรับเครื่องมือกระดาษฝึกเขียนภาษาจีนขั้นสูงนั้น คุณสามารเลือกขนาดของกระดาษ, เลือกว่าเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน, เลือกขนาดของแถว, เลือกว่าคุณต้องการใส่หัวข้อกระดาษหรือไม่ เช่น กระดาษฝึกเขียนตัวอักษรของฉัน แผ่นที่ 1 เป็นต้น และยังมีตัวเลือกในการเปลี่ยนฟ้อนต์ของแผ่นฝึกเขียนภาษาจีนนี้, เปลี่ยนที่ตั้งของพินอิน, เปลี่ยนขนาดตัวอักษร การแสดงตัวอักษรหมายถึง คุณต้องการดูตัวอักษรแต่ละตัว หรือดูตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำ เช่น ในแต่ละบรรทัดแสดงเพียง 字 ตามด้วย 字 และ 字 หรือในแต่ละบรรทัดแสดง 字帖 ตามด้วย 字帖 จะสร้างกระดาษฝึกเขียนภาษาจีนในรูปแบบ PDF อย่างไร? (Youtube)

คุณสามารถเลือกว่าต้องการความเข้มของตัวอักษรเท่าใด เพื่อสร้างสมุดฝึกเขียนที่ดีที่สุดสำหรับคุณ และยังมีรูปแบบกริดสำหรับฮั่นจื้อมากมายที่คุณสามารถใช้ได้ในระบบขั้นสูง โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณคุ้นเคยกับแบบไหนมากที่สุด และคุณยังสามารถเปลี่ยนระยะระหว่างแถวหรือคอลัมน์ได้
โปรดรอการสร้าง


ลำดับขีดแบบเคลื่อนไหวได้สำหรับอักษรภาษาจีน สร้างกระดาษเขียนสำหรับฝึกภาษาจีนของคุณเอง เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนลดภาษาจีน แปลงอักษรภาษาจีน(ฮั่นจื้อ)และพินอินเป็นฮันกึล ภาษาจีนพินอิน อักษรภาษาจีน(ฮั่นจื้อ)และพินอินเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบคาตากานะ คำเรียกคนในครอบครัวภาษาจีน สร้างม้วนกระดาษสำหรับตรุษจีน เครื่องมือบอกว่าข้อความเป็นภาษาจีนแบบเต็มหรือแบบย่อ เครื่องมือนับอักษรภาษาจีน ปีนักษัตรจีน การแปลงตัวเลขอารบิก/อักษรภาษาจีน หาชื่อภาษาจีนของคุณ แปลงภาษาจีนตัวเต็ม/ภาษาจีนตัวย่อ สร้างรูปภาพจากข้อความ ตารางธาตุภาษาจีน การแปลงข้อความภาษาจีน TXT การแปลงภาษาจีนเป็นจู้อิน การแปลงยูนิโคด การแปลงพินอินแบบมีตัวเลขกำกับ/พินอินแบบมีโทนเสียงกำกับ เครื่องมือภาษากวางตุ้ง ตัวอักษรภาษาจีนเป็น Cyrillic เกี่ยวกับเครื่องมือแปลงภาษาจีน อ่านข้อความภาษาจีน การแปลง Wade Giles เปลี่ยนทิศทางข้อความภาษาจีน การแปลงซับไตเติลภาษาจีน ค้นหาธงเป็นภาษาจีนด้วยอิโมจิ การค้นหาคำตรงข้ามภาษาจีน การค้นภาษาจีน Chengyu

Copyright © 2012-2018 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us - All rights reserved.