สร้างกระดาษเขียนสำหรับฝึกภาษาจีนของคุณเอง

`
โปรดทราบว่าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้คุณใช้เครื่องมือนี้บนเดสก์ท็อปและไม่ใช้บนมือถือ
หมายเลขหน้า: 1/1
โปรดรอการสร้าง

จะสร้างกระดาษฝึกเขียนภาษาจีนในรูปแบบ PDF อย่างไร?

เครื่องมือนี้สามารถใช้ในการสร้างกระดาษฝึกเขียนภาษาจีนในรูปแบบ PDF คุณสามารถใส่ข้อความภาษาจีนที่คุณต้องการจากนั้นคุณจะได้รับแผ่นกระดาษฝึกเขียนภาษาจีนแบบ PDF ตามความต้องการเพื่อฝึกเขียนตัวอักษรภาษาจีน การตั้งค่าแบบมาตรฐาน(พื้นฐาน) จะแสดงว่ากระดาษฝึกเขียนนี้เป็นอย่างไร การตั้งค่าพื้นฐานมีการตั้งค่าให้จางลงโดยอัตโนมัติ โดยจะเริ่มตั้งแต่เข้มไปจนเกือบมองไม่เห็น (ในการตั้งค่าแบบขั้นสูง คุณจะเห็นว่าตัวเลือกนี้คือ ค่อยๆจาง) และบนกระดาษฝึกเขียนนี้ยังมีตัวพินอินแสดงอยู่เหนือตัวอักษร

สำหรับเครื่องมือกระดาษฝึกเขียนภาษาจีนขั้นสูงนั้น คุณสามารเลือกขนาดของกระดาษ, เลือกว่าเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน, เลือกขนาดของแถว, เลือกว่าคุณต้องการใส่หัวข้อกระดาษหรือไม่ เช่น กระดาษฝึกเขียนตัวอักษรของฉัน แผ่นที่ 1 เป็นต้น และยังมีตัวเลือกในการเปลี่ยนฟ้อนต์ของแผ่นฝึกเขียนภาษาจีนนี้, เปลี่ยนที่ตั้งของพินอิน, เปลี่ยนขนาดตัวอักษร การแสดงตัวอักษรหมายถึง คุณต้องการดูตัวอักษรแต่ละตัว หรือดูตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำ เช่น ในแต่ละบรรทัดแสดงเพียง 字 ตามด้วย 字 และ 字 หรือในแต่ละบรรทัดแสดง 字帖 ตามด้วย 字帖 จะสร้างกระดาษฝึกเขียนภาษาจีนในรูปแบบ PDF อย่างไร? (Youtube)

คุณสามารถเลือกว่าต้องการความเข้มของตัวอักษรเท่าใด เพื่อสร้างสมุดฝึกเขียนที่ดีที่สุดสำหรับคุณ และยังมีรูปแบบกริดสำหรับฮั่นจื้อมากมายที่คุณสามารถใช้ได้ในระบบขั้นสูง โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณคุ้นเคยกับแบบไหนมากที่สุด และคุณยังสามารถเปลี่ยนระยะระหว่างแถวหรือคอลัมน์ได้

เครื่องมือนี้สามารถใช้ในการสร้างกระดาษฝึกเขียนภาษาจีนในรูปแบบ PDF คุณสามารถใส่ข้อความภาษาจีนที่คุณต้องการจากนั้นคุณจะได้รับแผ่นกระดาษฝึกเขียนภาษาจีนแบบ PDF ตามความต้องการเพื่อฝึกเขียนตัวอักษรภาษาจีน การตั้งค่าแบบมาตรฐาน(พื้นฐาน) จะแสดงว่ากระดาษฝึกเขียนนี้เป็นอย่างไร การตั้งค่าพื้นฐานมีการตั้งค่าให้จางลงโดยอัตโนมัติ โดยจะเริ่มตั้งแต่เข้มไปจนเกือบมองไม่เห็น (ในการตั้งค่าแบบขั้นสูง คุณจะเห็นว่าตัวเลือกนี้คือ ค่อยๆจาง) และบนกระดาษฝึกเขียนนี้ยังมีตัวพินอินแสดงอยู่เหนือตัวอักษร

สำหรับเครื่องมือกระดาษฝึกเขียนภาษาจีนขั้นสูงนั้น คุณสามารเลือกขนาดของกระดาษ, เลือกว่าเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน, เลือกขนาดของแถว, เลือกว่าคุณต้องการใส่หัวข้อกระดาษหรือไม่ เช่น กระดาษฝึกเขียนตัวอักษรของฉัน แผ่นที่ 1 เป็นต้น และยังมีตัวเลือกในการเปลี่ยนฟ้อนต์ของแผ่นฝึกเขียนภาษาจีนนี้, เปลี่ยนที่ตั้งของพินอิน, เปลี่ยนขนาดตัวอักษร การแสดงตัวอักษรหมายถึง คุณต้องการดูตัวอักษรแต่ละตัว หรือดูตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำ เช่น ในแต่ละบรรทัดแสดงเพียง 字 ตามด้วย 字 และ 字 หรือในแต่ละบรรทัดแสดง 字帖 ตามด้วย 字帖 จะสร้างกระดาษฝึกเขียนภาษาจีนในรูปแบบ PDF อย่างไร? (Youtube)

คุณสามารถเลือกว่าต้องการความเข้มของตัวอักษรเท่าใด เพื่อสร้างสมุดฝึกเขียนที่ดีที่สุดสำหรับคุณ และยังมีรูปแบบกริดสำหรับฮั่นจื้อมากมายที่คุณสามารถใช้ได้ในระบบขั้นสูง โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณคุ้นเคยกับแบบไหนมากที่สุด และคุณยังสามารถเปลี่ยนระยะระหว่างแถวหรือคอลัมน์ได้

Other pages and resources

You may also be interested in: