ตัวอักษรภาษาจีนเป็น Cyrillic

เครื่องมือเปลี่ยนข้อความที่เป็นตัวอักษรภาษาจีนหรือพินอินเป็นอักษรซีริลลิค(ภาษารัสเซีย)ตามเสียง โดยในการใช้งาน คุณต้องใส่ภาษาจีน(แบบย่อหรือฮั่นจื้อแบบดั้งเดิม) ในกล่องทางซ้ายและกดแปลง เครื่องมือนี้มีตัวเลือกซีริลลิคหลายแบบ 1. ซีริลลิคมาตรฐาน 2. ซีริลลิคแบบมีตัวเลขกำกับโทนเสียง 3.ตัวอักษรจีนแบบมีตัวซีริลลิคในวงเล็บหลังตัวอักษรแต่ละตัว 4. ตัวอักษรจีนแบบมีตัวซีริลลิคสำหรับแต่ละตัวโดยมีตัวเลขกำกับโทนเสียง 5.ตัวอักษรจีนที่มีซิริลลิคใต้แต่ละตัวอักษร 6.ตัวอักษรจีนที่มีซีริลลิคข้างใต้และมีตัวเลขกำกับโทนเสียง สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับเครื่องมือแปลงภาษาจีนเป็นซีริลลิคของเราคือจำนวนข้อความที่คุณสามารถใส่ได้ คุณสามารถวางข้อความภาษาจีนหลายๆบรรทัดและดูซีริลลิคสำหรับข้อความนั้น เครื่องมือภาษาจีนนี้สามารถเปลี่ยนพินอินเป็นซีริลลิคได้เช่นกัน

เครื่องมือเปลี่ยนข้อความที่เป็นตัวอักษรภาษาจีนหรือพินอินเป็นอักษรซีริลลิค(ภาษารัสเซีย)ตามเสียง โดยในการใช้งาน คุณต้องใส่ภาษาจีน(แบบย่อหรือฮั่นจื้อแบบดั้งเดิม) ในกล่องทางซ้ายและกดแปลง เครื่องมือนี้มีตัวเลือกซีริลลิคหลายแบบ 1. ซีริลลิคมาตรฐาน 2. ซีริลลิคแบบมีตัวเลขกำกับโทนเสียง 3.ตัวอักษรจีนแบบมีตัวซีริลลิคในวงเล็บหลังตัวอักษรแต่ละตัว 4. ตัวอักษรจีนแบบมีตัวซีริลลิคสำหรับแต่ละตัวโดยมีตัวเลขกำกับโทนเสียง 5.ตัวอักษรจีนที่มีซิริลลิคใต้แต่ละตัวอักษร 6.ตัวอักษรจีนที่มีซีริลลิคข้างใต้และมีตัวเลขกำกับโทนเสียง สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับเครื่องมือแปลงภาษาจีนเป็นซีริลลิคของเราคือจำนวนข้อความที่คุณสามารถใส่ได้ คุณสามารถวางข้อความภาษาจีนหลายๆบรรทัดและดูซีริลลิคสำหรับข้อความนั้น เครื่องมือภาษาจีนนี้สามารถเปลี่ยนพินอินเป็นซีริลลิคได้เช่นกัน

Other pages and resources

You may also be interested in: