ยินดีต้อนรับสู่ Chinese Converter ศูนย์รวมเครื่องมือภาษาจีน

Chinese Converter(เครื่องมือช่วยเรียนภาษาจีน) เรามีเครื่องมือมากมายที่จะช่วยในการเรียนภาษาจีน:

พิมพ์ภาษาจีน - เครื่องมือใหม่ล่าสุดของเราคือเครื่องมือ IME (Input Method Editor) ภาษาจีน! คุณสามารถพิมพ์เป็นภาษาจีนแบบย่อหรือแบบดั้งเดิม และสามารถเลือกขนาดของคำแนะนำ สีฟอนต์ และสีของคำแนะนำ

เครื่องมือสำหรับกระดาษฝึกเขียน:

สร้างกระดาษเขียนสำหรับฝึกเขียนตัวอักษรภาษาจีน - นี่เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมโดยคุณสามารถสร้างแบบฝึกหัดภาษาจีนของคุณเอง และคุณสามารถเลือกตัวอักษรฮั่นจื้อ, เพิ่มตัวพินอิน และเลือกอย่างอื่นได้ เช่น รูปแบบหรือฟอนต์ของแบบฝึกหัด เมื่อคุณฝึกเขียนสำเร็จแล้วคุณสามารถสร้างไฟล์ PDF และพิมพ์แบบฝึกหัดที่คุณสร้างขึ้น

สร้างการค้นหาคำศัพท์ด้วยลำดับขีดภาษาจีน - เครื่องมือใหม่นี้จะสร้าง "การค้นหาคำศัพท์" ที่ยากมากโดยใช้ลำดับขีดภาษาจีน สามารถเรียงการค้นหาคำได้จากบนลงล่าง จากซ้ายไปขวา และแนวทแยง (ขึ้นและลง) หากตัวอักษรมี 7 ขีด ก็จะแสดงใน 7 ช่อง และคุณจะได้รับกระดาษคำตอบแยกซึ่งจะเน้นคำตอบมาให้ ​

สร้างช่องว่างในประโยคภาษาจีนนี่เป็นเครื่องมือสร้างแบบฝึกหัดที่มีช่องว่างเพื่อให้ผู้ใช้งานเติมคำตอบลงไป คุณสามารถคลิกคำในประโยคและคำนั้นก็จะอยู่ในวงเล็บและมีช่องว่างด้านหน้าให้นักเรียนเขียนคำตอบลงไป ตัวอย่างในภาษาไทยคือ: ฉันชอบเล่น ________ (เครื่องดนตรี)

สร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษาจีน - สร้างแผ่นบิงโกโดยการพิมพ์เลขอารบิกและขนาดกริดที่คุณต้องการ จากนั้นตัวเลขเหล่านั้นจะกลายเป็นตัวเลขภาษาจีนบนแผ่นบิงโก คุณสามารถเลือกพิมพ์กระดาษคำตอบออกมาได้และเลือกได้ว่าต้องการพิมพ์แบบไม่มีคำตอบกี่แผ่น

สร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษาจีนแบบสุ่มสร้างแผ่นบิงโกจากช่วงตัวเลข (เช่น ตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 100) ตัวเลขเหล่านี้จะแสดงเป็นตัวเลขภาษาจีนบนแผ่นบิงโก คุณสามารถเลือกพิมพ์กระดาษคำตอบออกมาได้และเลือกได้ว่าต้องการพิมพ์แบบไม่มีคำตอบกี่แผ่น

สลับตำแหน่งคำในประโยคภาษาจีน - เครื่องมือนี้จะเปลี่ยนลำดับคำในประโยคภาษาจีนเพื่อให้นักเรียนสามารถฝึกเรียงลำดับคำในประโยค คุณสามารถเลือกพิมพ์กระดาษคำตอบออกมาได้และเลือกได้ว่าต้องการพิมพ์แบบไม่มีคำตอบกี่แผ่น
_____

หาชื่อภาษาจีนของคุณ - ใส่ชื่อภาษาอังกฤษของคุณเพื่อหาชื่อภาษาจีน เรามีชื่อภาษาจีนนับพันชื่อและคงจะเยี่ยมมากหากคุณได้เห็นชื่อของคุณในตัวอักษรภาษาจีน และคุณยังสามารถดูว่าจะออกเสียงชื่อภาษาจีนของคุณได้อย่างไรด้วยตัวอักษรพินอิน

ดูลำดับขีดของตัวอักษร - ใส่ข้อความภาษาจีนและดูลำดับขีดของแต่ละตัวอักษรในรูปแบบอนิเมชัน คุณสามารถเลือกดูทีละตัวอักษรหรือดูทุกตัวอักษรในครั้งเดียว

เปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวเลขจีน - คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลขอารบิก (เช่น 1234) เป็นตัวเลขจีนหรือตัวเลขจีนแบบเป็นทางการ(ใช้กับธนบัตร) และเพิ่มตัวอักษรพินอิน และคุณยังสามารถเปลี่ยนตัวเลขจีนกลับเป็นตัวเลขอารบิก เครื่องมือนี้ทำให้ตัวเลขจีนกลายเป็นเรื่องง่ายมากขึ้น!

แปลงแบบย่อ-แบบเต็ม - เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการแปลงจากภาษาจีนแบบย่อ(简体) เป็นภาษาจีนแบบเต็ม (繁體) และภาษาจีนแบบเต็ม (繁體) เป็นภาษาจีนแบบย่อ(简体).

ข้อความภาษาจีนเป็นรูปภาพ - เลือกฟ้อนต์และเลือกสี จากนั้นใส่ข้อความและคุณจะเห็นภาษาจีนในแบบรูปแบบของรูปภาพ นี่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการพิมพ์ชื่อภาษาจีนแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถแสดงตัวอักษรภาษาจีนได้

แปลงพินอิน - แปลงอักษรภาษาจีนเป็นพินอิน เครื่องมือนี้จะช่วยแปลงภาษาจีนแบบย่อ(简体) และภาษาจีนแบบเต็ม(繁體) เป็นพินอิน ในบางกรณีที่คำนั้นมีพินอินที่สามารถออกเสียงได้สองแบบ อาจมีการแสดงการออกเสียงที่ผิดพลาด แต่โดยทั่วไปแล้วมันจะแสดงการออกเสียงที่ถูกต้อง พินอินคือเขียนทับศัพท์ภาษาจีนด้วยตัวอักษรโรมันซึ่งเป็นวิธีที่ผู้เรียนภาษาจีนในจีนและทั่วโลกใช้

เครื่องมือจู้อิน - แปลงตัวอักษรภาษาจีนเป็นจู้อิน จู้อินเป็นสัทอักษรที่ใช้ในไต้หวัน คุณสามารถแปลงจู้อินเป็นพินอินได้เช่นกัน(การทับศัพท์ภาษาจีนด้วยตัวอักษรโรมัน)

เครื่องมือยูนิโคด - แปลงตัวอักษรภาษาจีน(ฮั่นจื้อ) เป็นยูนิโคด, ยูนิโคดเป็นภาษาจีน, พินอินเป็นยูนิโคด และยูนิโคดเป็นพินอิน ยูนิโคดใช้สำหรับการแสดงข้อความภาษาจีนออนไลน์

แปลงระดับเสียงพินอิน - แปลงพินอินแบบมีตัวเลขกำกับเป็นพินอินแบบมีโทนเสียงกำกับ และแปลงพินอินแบบมีโทนเสียงกำกับเป็นพินอินแบบมีตัวเลขกำกับ

แปลงตัวอักษรภาษาจีนเป็นฮันกึล - ด้วยเครื่องมือภาษาจีนอันนี้ เมื่อคุณใส่ตัวอักษรภาษจีน คุณจะเห็นเวอร์ชันตัวอักษรฮันกึล นี่ไม่ใช่การแปลภาษาจีนเป็นภาษาเกาหลี แต่เป็นการสะกดภาษาจีนด้วยตัวอักษรเกาหลี และคุณยังมีทางเลือกในการใส่โทนเสียงให้กับอักษรฮันกึล คุณสามารถใส่ได้ทั้งภาษาจีนหรือพินอิน

แปลงอักษรภาษาจีนเป็นคาตากานะ - ใส่ตัวอักษรภาษาจีนและคุณจะเห็นเวอร์ชันคาตากานะ นี่ไม่ใช่การแปลภาษาจีนเป็นคาตากานะ แต่เป็นการสะกดภาษาจีนด้วยตัวอักษรคาตากานะ และคุณยังมีทางเลือกในการใส่โทนเสียงให้กับอักษรคาตากานะ เครื่องมือนี้สามารถแปลงเป็นเซนกากุ, ฮันกากุ, และฮิรากานะ

อักษรภาษาจีนเป็นซีริลลิค - ใส่อักษรภาษาจีนและคุณจะเห็นเวอร์ชั่นซีริลลิค(ภาษารัสเซีย) นี่ไม่ใช่การแปลภาษาจีนเป็นซีริลลิคแต่เป็นการสะกดภาษาจีนด้วยตัวอักษรซีริลลิค และคุณยังมีทางเลือกในการใส่โทนเสียงให้กับอักษรซีริลลิค

ความสัมพันธ์ในครอบครัวแบบจีน - การเรียกความสัมพันธ์ภายในครอบครัวภาษาจีนนั้นค่อนข้างซับซ้อน เครื่องมือนี้ทำให้คุณสามารถเลือกญาติและความสัมพันธ์ของเขากับคุณเพื่อดูชื่อเรียกในภาษาจีน

ค้นหาว่าข้อความนี้เป็นภาษาจีนแบบย่อหรือแบบเต็ม - วางคำภาษาจีนแล้วเราจะบอกคุณว่านี้คือภาษาจีนแบบใด

นับตัวอักษรภาษาจีน - วางตัวอักษรฮั่นจื้อและดูว่าข้อความนั้นประกอบด้วยตัวอักษรภาษาจีนกี่ตัว

ปีนักษัตรจีน - ดูว่าคุณเกิดปีนักษัตรจีนใดโดยใส่ปีเกิดของคุณ

เว็บไซต์อื่น ๆ:

เครื่องมือภาษากวางตุ้ง - เครื่อมือเรียนภาษาจีนกวางตุ้งรวมถึงเครื่องมือแปลงภาษาจีนกวางตุ้งเป็นหยวืดพิง

เครื่องมือภาษารัสเซีย - เรียนภาษารัสเซียด้วยเครื่องมือกว่า 30 แบบ 

เครื่องมือภาษาอังกฤษ - เรียนภาษารัสเซียด้วยเครื่องมือกว่า 25 แบบ รวมทั้ง anagram solvers เครื่องมือสำหรับแบบฝึกหัด เครื่องมือสร้างการค้นหาคำ การผันคำกริยาภาษาอังกฤษ​ ฯลฯ
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.