Maligayang pagdating sa Kombertidor ng Tsino.

Ang Kombertidor ng Tsino ay mayroong maraming kagamitan na nagpapalit ng Tsino:

Pinapayak-Tradisyunal na pagpapalit - Mainam sa pagpapalit ng pinapayak (简体) patungong tradisyunal (繁體) at mula tradisyunal (繁體) patungong pinapayak (简体).

Tsinong teksto patungo sa pagiging imahe - Piliin ang font at kulay at pagkatapos ay ilagay ang teksto at makikita mo na ang Tsino bilang isang imahe. Mainam ito para sa mga taong gustong i-print ang kanilang Tsinong pangalan o ang kanilang kompyuter ay hindi kayang magpakita ng mga Tsinong karakter.

Pagpapalit ng pinyin - Pinapalitan ang Tsino patungong pinyin. Ang kagamitang ito ay pinapalitan ang pinapayak (简体) at tradisyunal (繁體) na Tsino patungong pinyin. May ilang kaso na dalawa ang paraan ng pagbibigkas ng pinyin, maaring hindi nito mabigay ang wastong pagbibigkas pero sa lahat ng ibang kaso, tama ito. Ang pinyin ay ang romanisasyon ng Tsino.Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.