Velkommen til vårt Verktøy for konvertering av kinesisk språk!

Verktøy for konvertering av kinesisk språk har nesten 40 verktøy for å lære kinesisk og for å undervise i kinesisk:

Skriv inn kinesisk - Vårt nyeste verktøy er vår kineisike IME (Input Method Editor)! Du kan skrive inn forenklet eller tradisjonell kinesisk. Du kommer til å få muligheten til å velge størrelse på forslagene, fargen på fonten og farge på forslagene. 

Finn ditt kinesiske navn - Skriv inn ditt engelske navn, og få ditt kinesiske navn tilbake. Vi har tusenvis av kinesiske navn her, og det er litt av en opplevelse å se sitt eget navn med kinesisike tegn. Du kan også finne ut hvordan ditt kinesiske navn uttales med pinyin.

Endre tekstretning på kinesisk - Skriv inn din kinesiske tekst, så kan du endre retningen teksten vises i. Du kan velge å vise den fra høyre til venstre (topp til bunn), eller topp til bunn (venstre til høyre). Hver linje du skriver inn, vises som en linje i resultatet. Resultatet kan vises som bilde, tekst eller PDF.

Konvertere tall til kinesiske tall - Du kan konvertere arabiske siffer (f.eks 1, 2, 3) til kinesiske tall eller kinesiske formelle tall (brukt i banker) og legge til pinyin. Du kan også konvertere kinesiske tall tilbake til arabiske siffer. Dette verktøyet gjør kineiske tall så mye enklere å forstå og huske!

Kinesiske tall til engelske tallord - I likhet med verktøyet som konverterer arabiske siffer til kinesiske tall (og kinesiske formelle tall) ovenfor, har vi dette verktøyet som konverterer engelske tallord til skriftlig kinesisk (f.eks. "forty five million six thousand one hundred and twenty two" til 四千五百万六千一百二十二) og kinesiske tall til engelske skriftlige tallord. (Du får også muligheten til å legge til "and" i oversettelsen fra kinesisk til engelsk, slik at "and" vises før tall som er mindre enn 100. I britisk engelsk er "and" vanlig å bruke, men ikke i amerikansk engelsk.)

Ehdre kinesisk fargetone - Skriv inn din kinesiske tekst, så viser verktøyet fargen på teksten i henhold til vårt fargetone-system. Fargetonene vil følge dette mønsteret: rød (første tone), gul (andre tone), grønn (tredje tone), blå (fjerde tone), og sort (nøytral tone). Noen av de som lærer kinesisk, synes fargetone-systemet er en enklere måte å lære og huske tegn på.

Opplesning av kinesisk - Skriv inn tradisjonell eller forenklet kinesisk tekst og hør lyder for hvert ord, tegn for tegn. Vi har også et eget verktøy som heter "Kantonesisk tekst opplest", på vårt nettsted Verktøy for å lære kantonesisk språk.

Rabatter på å lære kinesisk - Noen glimrende rabatter på å lære kinesisk mandarin.

Finn rekkefølge på tastetrykk - Skrv inn kinesisk tekst og så viser verktøyet deg rekkefølgen på tastetrykk for hvert enkelt tegn som en animasjon. Du kan velge å se animasjonen tegn for tegn, eller alt sammen med en gang. Du kan også velge fargene på teksten og hastigheten på visningen.

Lag skriftruller for kinesisk nyttår - Lag sett med 春联 (3 bannere) med mange forskjellige alternativer.

Forenklet - tradisjonell konvertering - Dette er et nyttig verktøy for å konvertere kinesisk tekst fra forenklet (简体) til tradisjonell (繁體) eller fra tradisjonell (繁體) til forenklet (简体).

Kinesisk tekst til bilde - Velg font og farger, og skriv inn teksten din. Du kommer til å se din kinesiske tekst som et bilde. Dette er nyttig for mennesker som vil skrive ut sitt kinesiske navn eller som har en datamaskin som ikke kan vise kinesiske tegn.

Pinyin konvertering - Dette verktøyet konverterer tegn i forenklet (简体) og tradisjonell (繁體) kinesisk til pinyin. I noen tilfeller der det er flere forskjellige mulige uttaler av pinyin, kan verktøyet komme til å gi feil uttale. I alle andre tilfeller bør imidlertid verktøyet være presist. Pinyin er romaniseringen brukt av de som lærer kinesisk i Kina og stort sett resten av verden for øvrig.

Zhuyin verktøy - Dette verktøyet konverterer kinesiske tegn til zhuyin (også kjent som bopomofo). Zhuyin er det fonetiske alfabetet som brukes i Taiwan. Du kan også konvertere fra zhuyin til pinyin (kinesisk romanisering).

Unicode verktøy - Konverter kinesiske tegn (hanzi) til unicode, unicode til kinesisk, pinyin til unicode, eller unicode til pinyin. Unicode brukes for å vise kinesisk tekst på internett.

Pinyin språktone-konvertering - Konverterer pinyin med tall til pinyin med språktoner og pinyin med språktoner til pinyin med tall. (Språktoner og tall er forskjellige i systemer for pinyin.)

Konverter kinesiske tegn til hangul - Med dette verktøyet får du se hangul-versjonen hvis du skriver inn kinesiske tegn. Verktøyet oversetter ikke fra kinesisk til koreansk, men skriver fonetisk ut kinesisk på hangul. Du har også mulighet til å legge til språktoner på hangul. Du kan enten skrive inn kinesisk eller pinyin.

Konverter kinesiske tegn til katakana - Skriv inn kinesiske tegn, så får du se katakana-versjonen. Dette verktøyet oversetter ikke fra kinesisk til japansk, men skriver fonetisk ut kinesisk på katakana. Du har også mulighet til å legge til språktoner på katakana. Dette verktøyet kan også konvertere til zenkaku, hankaku, og hiragana.

Kinesiske tegn til kyrillisk - Skriv inn kinesiske tegn, så får du se den kyrilliske (russiske) versjonen. Verktøyet oversetter ikke fra kinesisk til russisk, men skriver fonetisk ut kinesisk på kyrillisk. Du har også muligheten til å legge til språktoner på kyrillisk.

Kinesiske familieforhold - På kinesisk kan familieforhold være forvirrende, og det kan være vanskelig å vite nøyaktig hvordan henvende seg til noen. Med dette verktøyet kan du velge en slektning og forbindelsen denne har til deg, og se hvilket kinesisk ord som passer å bruke.

Finn ut om tekst er forenklet eller tradisjonell kinesisk - Skriv inn teksten din på kinesisk, og så forteller vi deg hva slags kinesiske tegn den inneholder.

Tell kinesiske tegn - Skriv inn teksten din på hanzi, så viser verktøyet deg antallet kinesiske tegn den inneholder.

Endre Wade-Giles / pinyin og kinesisk / Wade-Giles - Wade-Giles er et eldre transkripsjonssystem brukt før pinyin. Du kan konvertere det ene systemet til det andre ved å bruke dette praktiske verktøyet.

Kinesisk astrologisk år - Finn ut hvilket kinesiske astrologiske år du ble født ved å skrive inn din fødselsdato.

Konvertering av kinesiske undertekster - Konverter undertekster (SRT) fra forenklet til tradisjonell kinesisk.

Konvertering av kinesiske TXT-filer - Konverter tekstfiler (TXT) fra forenklet til tradisjonell kinesisk.

 

Arbeidsark-verktøy:

Lag ordsøk med kinesisk rekkefølge på tastetrykk - Dette nye verktøyet lager svært vanskelige "ordsøk" ved å bruke kinesisk rekkefølge på tastetrykk. Ordsøkene kan sorteres fra topp til bunn, venstre til høyre og diagonalt (opp og ned). Hvis tegnet har 7 tastetrykk, vil det vises over 7 ruter i rutenettet. Du får se et separat svarark som fremhever tilgjengelige svar.

Lag mellomrom i kinesiske setninger - Dette er et verktøy for å lage øvelser med mellomrom som studenten kan sette inn i sine egne svar. Du klikker på et ord i teksten og så lukkes ordet inn i en parantes med et mellomrom foran, slik at studenten kan fylle inn sine svar. Et engelsk eksempel kan være: I like playing the ________ (musikk-instrument).

Bingobrett-maker for kinesiske tall - Lag bingobrett ved å skrive inn arabiske siffer og størrelsen på rutenettet du ønsker. De blir deretter vist som kinesiske tall på bingobrettene. Du får muligheten til å skrive ut et svarark og så mange ark du ønsker uten svar.

Bingobrett-maker for tilfeldige kinesiske tall - Lag bingobrett fra et utvalg av tall (f.eks tall mellom 1 og 100). Disse blir deretter vist som kinesiske tall på bingobrettene. Du får muligheten til å skrive ut et svarark og så mange ark du vil uten svar.

Kinesiske setninger blandet sammen - Dette verktøyet forandrer rekkefølgen på kinesiske setninger slik at studenter kan finne ut hvilken rekkefølge ordene bør stå i. Du får muligheten til å skrive ut et svarark, og så mange ark du vil uten svar.

Lag øvelsesark for å skrive kinesiske tegn - Dette er et glimrende verktøy for å lage dine egne øvelsesark for kinesiske tegn. Du kan velge hanzi, om du skal vise rekkefølgen på tastetrykk, og legge til pinyin på arbeidsarket. Så snart du har fullført dette, kan du lage en PDF og skrive ut arbeidsark(ene) du har lagd for tegn. Det er mengder av avanserte innstillinger som kan tilrettelegges. Vi mener dette er det mest grundige verktøyet for arbeidsark som finnes.

 

Verktøy for ordforråd:

Slå opp emoji-flagg - Skriv inn et emoji-flagg, så får du det kinesiske navnet på landet med pinyin. Du får sjansen til å velge forenklet eller tradisjonell kinesisk tekst.

Søk på kinesiske antonymer - Skriv inn ordet som du vil finne det motsatte av (antonym), så får du antonymet på pinyin.

Slå opp kinesiske idiomer (chengyu) - Du kan søke chengyu etter tegn for å se hvilken chengyu som har det tegnet i seg. Du kan også søke etter en frase eller et spesifikt tegn, f.eks. det fjerde tegnet i chengyu. Dette verktøyet fungerer for forenklet og tradisjonell kinesisk, i tillegg til pinyin.

Periodesystemet - En praktisk kinesisk tabell over periodesystemet. Du kan søke og finne kinesiske navn på de ulike grunnstoffene.

_________

Andre nettsteder:

Verktøy for å lære kantonesisk språk - Lær kantonesisk med mer enn 15 verktøy, blant annet et verktøy som konverterer kantonesisk til jyutping.

Verktøy for å lære russisk - Lær russisk mer mer enn 30 forskjellige verktøy. 

Verktøy for å lære engelsk - Lær engelsk med mer enn 25 hjelpemidler, blant annet anagram-løsninger, arbeidsark-verktøy, ordsøk-makere, bøying av engelske verb, osv.




Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.